Meer ruimte is niet altijd de beste oplossing

Negentig procent van alle vragen, die mij door klanten worden gesteld, zijn vragen over ruimte, meer ruimte, vrije ruimte, persoonlijke ruimte. Meestal is de beschikbare ruimte niet het daadwerkelijke probleem, maar hoe er met deze ruimte omgegaan wordt. Doordat voorwerpen geen vaste plek hebben, zwerven ze door de ruimte en zorgen zo voor onrust, ook in de hoofden van de …